Skip to main content
Til toppen

Salgsbetingelser

Salg av varer over nettbutikk til Oslo Byggshop

Når du handler på oslobyggshop.no gjelder betingelsene for forbrukerkjøp som du finner nedenfor.

Forbrukerkjøp er regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

1. Avtalen

Avtalen består av disse kjøpsbetingelsene, opplysninger du har gitt i bestillingsløsningen, og eventuelt annet som er avtalt spesielt. Hvis det er uoverensstemmelse mellom standard kjøpsbetingelser og det som er avtalt spesielt, gjelder det som er avtalt spesielt. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger

Firmanavn: Modulvegger AS, avd Oslo Byggshop

Kontaktadresse: Østre Aker vei 203. 0975 Oslo

E-post: post@oslobyggshop.no

Telefonnummer: 40005360

Organisasjonsnummer: 956238900

3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for både oss og deg når du har mottatt en eller flere bindende ordrebekreftelser fra Oslo Byggshop.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg på epostadressen du har oppgitt. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om bekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra selger sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 10% av normal utsalgspris, kan selger ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Vi tar også forbehold om retten til å annullere din bestilling, samt å ikke opprettholde våre kundegarantier som følge av force majeure. Dette foreligger dersom det ikke er mulig å oppfylle avtalevilkårene. Dette kan skyldes ekstraordinære omstendigheter og hendelser som Oslo Byggshop ikke har kunnet forutse som Pandemi, krig, brann, ekstraordinære naturbegivenheter, og streik.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få en melding eller telefon om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.

Husk at du har ansvaret for at alle mål (lengder, bredder etc.) du eventuelt har oppgitt er riktige, og at du ikke kan returnere varer som er bestilt etter mål. 

Oslo Byggshop inngår ikke avtaler med personer under 18 år.  

4. Pris 

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen du skal betale, inkludert alle avgifter og tilleggskostnader. Oslobyggshop.no tar forbehold om trykk-, skrive- og systemfeil, og vi kontakter deg hvis bestillingen din må rettes på grunn av feil pris.

Nb! Frakt og andre tillegg kan tilkomme ved bestilling av ikke standard hyllevarer. Dette skal bli informert om fra Oslo Byggshop i løpet av første arbeidsdag etter bestilling

5. Betalingen

Alle priser på Oslobyggshop.no er inkludert merverdiavgift. Som betalingsmiddel kan du velge blant de betalingsmetodene vi tilbyr i kjøpsprosessen.
Oslobyggshop.no tilbyr følgende betalingsalternativer:

  • Vipps.
  • Kortbetaling (kreditt eller debet).

Når vi har mottatt din bestilling vil vi foreta et direkte trekk fra ditt betalingsmiddel, for å sikre tilstrekkelig midler til å dekke kjøpesummen og fullføre transaksjonen. Hvis direkte trekk ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. 

Når du godtar Oslobyggshop.no sine vilkår og betaler med en av betalingsalternativene over godtar du også betalingsleverandørers vilkår.  

6. Levering

Alle bestillinger fra nettbutikken vår er satt opp som henting i vår butikk i Østre Aker vei 203. 0975 Oslo

Vil du ha varen levert hjem, avtales dette med Oslo Byggshop direkte.

Hvis leveringen blir forsinket, informerer vi kan. Om du inngår avtale med håndverkere, må du ta forbehold om antatt/forventet leveringstid, og Oslo Byggshop er ikke ansvarlige for forsinkelser i avtaler med håndverkere.
 

 

 

7. Risikoen for varen 

Du overtar risikoen for varen når du, eller din representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.
 

8. Angrerett

Du kan angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven, hvis ikke avtalen er unntatt fra angrerett. Du må gi Oslo Byggshop beskjed om bruk av angreretten innen angrefristen, som er på 14 dager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag. Du bør gi meldingen skriftlig     (e-post eller brev). 

RETURADRESSE: Oslo Byggshop, Østre Aker vei 203. 0975 Oslo, tlf 40005360

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter at du mottar varen. Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter at du mottar siste leveranse.

Når du bruker angreretten, må du returnere varen til Oslo Byggshop uten unødig opphold og senest 14 dager fra du sendte melding om bruk av angreretten. Du må selv dekke returkostnadene.

Du kan prøve eller teste varen uten at du mister angreretten. Hvis du prøver eller tester varen på en måte som ikke er forsvarlig og nødvendig, kan du bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Oslo Byggshop er forpliktet til å betale kjøpesummen tilbake til deg uten unødig opphold, og senest 14 dager fra vi fikk melding om at du ville benytte angreretten. Oslo Byggshop har rett til å holde tilbake betalingen til vi har mottatt varene, eller til vi har fått dokumentasjon på at varene er sendt tilbake.

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.
 

9. Forsinkelse og manglende levering - rettigheter og frist for å melde krav

Dersom Oslo Byggshop ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du holde kjøpesummen tilbake, heve avtalen og/eller kreve erstatning. Dette står i forbrukerkjøpslovens kapittel 5.

Send eventuelle krav skriftlig (for eksempel e-post eller brev).
 

 

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det er en mangel ved varen, og du ønsker å reklamere, må du gjøre det innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen. Reklamasjon kan skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Dette står i forbrukerkjøpsloven kapittel 6.

Reklamasjon til Oslo Byggshop bør skje skriftlig (for eksempel e-post eller brev).
 

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Oslo Byggshop eller forhold på Oslo Byggshop sin side, kan Oslo Byggshop holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Dette står i forbrukerkjøpsloven kapittel 9. Oslo Byggshop vil også kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 

Min side